Posted in ENG, EVENT, PL, WYDARZENIE

W ramach konferencji naukowej “EU SSSI — The VIIIth Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction, Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry” organizowanej w Łodzi w dniach 04-08.07.2017 zapraszamy na cykl wystaw. Ostatnią polecaną wystawą jest prezentacja dotycząca przemian w przemysłowym mieście na przykładzie Łodzi. Odpowiedzialnymi za wystawę są Waldemar Dymarczyk i Anna Trześniewska.

Wystawa odbędzie się 05.07.2017 we środę — główna prezentacja przewidziana jest na 11:50 i potrwa do 12:40. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie organizatorów.

__________________

During the conference “EU SSSI — The VIIIth Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction, Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry” organized in Lodz on 04-08.07.2017 we invite you for few exhibitions. The last exhibition we recommand is the one about changes in industrial city like Lodz. Waldemar Dymarczyk and Anna Trześniewska will lead you through the subject.

The exhibition will take place on Wednesday 05.07.2017 — the main presentation is settled at 11:50 and will finish at 12:40. For more information please visit organizers website.

Please follow and like us: